Få en 360 graders bild av den finansiella sidan av ert bolag. Genom att bygga upp ett data stack som fokuserar på er finansiella data så blir både preskriptiv och prediktiv analys tillgänglig med endast ett knapptryck. Detta tar bort behovet av att manuellt analysera och få ihop informationen, utan istället kan ni snabbt agera på insikterna.

Fördelar

  • Planering och Budget

Skapa en klar bild av era intäkter, Opex, och budgetera utifrån där nytta skapas.

  • Finansiell planering 

Förstå avdelningars budget i relation till den övergripande målsättningar för att snabbare och med högre precision kunna allokera rätt resurser till rätt plats. 

  • Performance rapportering 

Få löpande helhets insikter och förståelse för hur bolagets olika avdelningar presterar. 

  • Prognoser och modeller 

Använd er av data från hela organisationen för att prediktivt förutspå resultaten och effekterna av er affärsplan, samt skapa trovärdiga, data uppbyggda alternativscenarion. 

Utmaningar

  • Fördröjningar

Det finns ofta ett lagg mellan att vissa aktioner sker och när de blir uppmärksammade i organisationen.

  • Underhållsarbete

Att bygga och underhålla manuella pipelines från flera källor blir kostsamt både i tid och pengar. 

  • Tidshinder 

Det kräver stora mängder tid att skapa finansiella rapporter för realtid, dags/vecko/månadsbasis. 

Låt oss hjälpa er ta nästa steg med er finansiella data

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss