Få en överblick i hur er produkt används, vad som driver försäljning, upptäck fallgropar och hitta kundflöden som kan förbättras och optimeras. Koppla din produktdata med andra nyckeldelar i er affär för att få en total överblick över er dagliga verksamhet. Genom att ha dedikerad analytisk infrastruktur kan ni nyttja er produktdata som en strategisk resurs! 

Fördelar

  • Få en förståelse för vad som driver användare

Följ kundresan i realtid och förstå; användarbeteenden, potentiella möjligheter och risker. Genom att ha en total inblick så kan ni ha full samsyn i marknad och säljaktiviteter.

  • Få en mer sanningsenlig bild av er affär

 Mät ARR, CRR, MRR med högre precision genom att förstå de vägar kunderna tar.

  • Identifiera buggar innan de blir ett problem

Identifiera potentiella buggar i er produkt genom att få notiser om avvikande värden, eller okarakteristiska beteenden.

 

Utmaningar

  • Omfattande manuellt arbete för att få ut någon form av värdefull analys

Stora mängder data som manuellt behöver bli formaterat för att kunna ge någon värdefull analys.

  •  Svårt att få en agerbar förståelse för hela kundresan

Det tar otaligt många timmar att få någon form av förståelse av ”hela bilden” av kundresan, detta pågrund av att data samlas och presenteras i flera olika system. 

  • Agerar på utdaterad och gammal data. 

Eftersom att det tar så lång tid att få en uppfattning om nuläget, så agerar man på data som ofta är flera veckor eller i vissa fall månader gammal. 

Börja agera på er produktdata

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss