Genom att se till att ert Customer Success har rätt information vid rätt tidpunkt, kan drastiskt förbättra er kundnöjdhet och chansen till återkommande köp. Genom att implementera rätt analytisk infrastruktur så kan vi möjliggöra datadriven Customer Success.

Benefits

  • Customer health & churn-analys 

Hantera initiala och löpande SLAs, och säkra upp så att rätt personer blir notifierade vid eventuellt utvecklande av SLAn. 

  • Proaktiv support/Service analys 

Förutspå utmaningar genom prediktiv analys; eskaleringar, returer, och mer. Hantera utmaningarna innan de har skett. 

  • Personal och Resursanalys 

Vem kommer att behövas när, och var? Förutspå personal och resursanvändning för att optimera er affär. 

Utmaningar

  • Reagerar istället för att agera 

Rapporterar om utmaningar efter att de skett istället för att proaktivt arbeta för att stoppa dem.

  • Svårt att använda pågrund utav för hög komplexitet. 

Att sätta upp komplexa och kostsamma rapporter som kombinerar tjänstehanterings data och annan data.Låt oss prata om er datadrivna framtid

Låt oss hjälpa er med att göra er Customer Success analys och datadriven!

Kontakta oss