Vad vi gör

Inom vårt Strategi- och Verksamhetsben hjälper vi våra kunder att utveckla strategier baserade på data. Vi använder oss av intern data och, om nödvändigt, kompletterar detta med tredjepartsdata för att skapa insikter som utgör grunden för nya strategier.

Strategier innebär allt från processer inom verksamheten till markandsföringsbeslut och övergripande strategier för organisationen. 

Genom att vi alltid utgår från data möjliggör det för oss att hjälpa våra kunder att implementera pålitliga strategier som är mätbara och därför även kontinuerligt optimerbara.

Vad ni får

  • Marknadsföringsstrategi
  • Go-to-market
  • Digital försäljningsstrategi
  • Leads generation-strategi
  • Expansionsstrategi
  • Kundupplevelse
  • Kundresa
  • Ramverk för nyckeltal

Cases

Cases

Låt strat lab hjälpa dig att komma igång

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss