Definiera era KPIer

Strategisk affärsintelligens

Vi kan hjälpa dig att nyttja och få ut ett större värde från er data.

Genom att samla och analysera, såväl intern som extern data kan vi hjälpa dig att dra nytta från datan som ni har i er organisation. Vi blir mer eller mindre ert analytics team som löpande samlar insikter och säkerställer att rätt person i organisationen tar del av den.

Genom att ha en extern analytics funktion får du fördelarna med att ha ett team som arbetar effektiv och snabbt, samtidigt som kunskapsinhämtningen är konstant, samt bred då den även kommer från andra projekt; Nationella som internationella. Utöver detta så har vi en kort start sträcka vilket innebär att du väldigt snabbt kan börja agera på din data. Summerat så är detta en genväg till att få en data funktion i din organisation.

Fråga oss hur vi kan hjälpa just dig
Visual representation of BI

Gör din kundresa intelligent

Smart CX

Vi har skapat en prediktiv och automatiserad lösning som möjliggör att du får en realtids uppdaterad kundresa. 

Att förstå sin marknad och sina kunder har aldrig varit så viktig som den är idag. Genom att förstå vart och vem som fattar beslut, tillsammans med förståelsen för individens behov i respektive steg av kundresan så kan din organisation rikta aktiviteter mot specifika steg, mäta rätt KPIer, och följa era kunder.

Vi identifierar era kunders beröringspunkter och definierar relevanta KPIer för respektive steg i resan. Den kvalitativa informationen samlas generellt genom intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi samlar även kvantitativ information genom att analysera befintlig data från exempelvis ert CRM, hemsidedata, och marknadsdata etc. Genom att kombinera den kvantitativa och den kvalitativa datan så skapar vi kraftfulla kundresor som hela tiden säkerställer att ni är steget före.

Kontakta oss
Visual representation of smart CX

Lär er att skapa en datadriven strategi

Hör av dig så berättar vi mer!

Let's get started