Datasjö, Datalager, Datamart, Avancerad analytics, Visualisering och Datastyrning

Bygg ert data stack

Har du någonsin känt att ni reagerar på er data snarare än att agera på den? Genom att korta ner tiden som det tar att gå från insikt till aktion, och demokratisera insikterna kan ni skapa morgondagens organisation. Vi möjliggör det för er!

Ad hoc-dataanalys och affärsstrategi

Skapa er datastrategi

Att förstå er data kan vara komplicerat. Vilka KPI:er är det egentligen som är viktiga för er affär? Och hur ska man nyttja dem på bästa sätt för att få ut mer av resurserna som investeras? Vi hjälper er att ta fram handlingskraftiga strategier som hjälper er med just detta.

Kom igång-paket

Att börja arbeta datadrivet kan vid första anblick kännas överväldigande och svårt. För att underlätta detta har vi format ”kom igång-paket” som hjälper er att ta nästa steg i att bli en datadriven organisation oavsett storlek och resurser.

Öppen stående låda med datastaplar i. Där en raket åker ut ifrån.

Kund

Uppskattande ord

“Strat lab has really helped us to get on top of our data! Problem solving and insightful, they’ve proven to be true professionals when it comes to helping us set up and understand our first stab at data warehousing. On top of that, they’re a really nice team!”

– Daniel Stålenbring, CTO @Blipp

De 4 stegen till en datadriven organisation

Till 2025 behöver alla medarbetare i en organisation använda data som stöd i sitt beslutsfattande. Samtidigt saknar flera företag förmågan som krävs för att analysera och nyttja datan på bästa sätt.

För att hjälpa organisationer att utvärdera sin egna datadrivna mognad har en 4-stegs-matris utvecklats. Matrisen är utformad för att integrera strategiska, organisatoriska och tekniska faktorer för att skapa en helhetsbild av organisationens datadrivna mognad.

Genom att använda matrisen kan företag enkelt utvärdera sina nuvarande styrkor och svagheter. På så sätt kan företaget identifiera områden där det finns möjlighet till förbättring, prioritera resurser och fokusera på att maximera effekterna av sina initiativ.

    Kunder

    Låt strat lab hjälpa dig att komma igång

    Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, datamarts, datastyrning, avancerad analytics och insights.

    Kontakta oss