Beskrivning

Vi bygger ett transformationslager i DBT på din databas. Ett transformationslager används för att strukturera upp er data, dokumentera den data som används i produktion (av interna analytiska verktyg eller för rapportering), och ett schema över dataflödet. Transformationen organiserar och abstraherar datan på olika sätt för att anpassas till applikationen/användningsområdet den ska skickas till i ett senare steg. 

Leveransen inkluderar även ett färdigbyggt github projekt som allt synkar mot.

Inköp av data

Numera finns det även en uppsjö av kurerade dataset med allt från företagsinformation till makroekonomiska faktorer. Vi kan hantera upphandling och implementering av dessa dataset för att berika er interna data.

Process

  • Vi får ett ERD-schema på databasen som transformationen ska ske i samt vilken information ni vill få ut och hur den ska användas.
  • Vi bygger en beta version och testar den i de verktyg ni ska använda datan i.
  • Feedback.
  • Vi ändrar efter feedback och levererar sedan den färdig produkten (git + konton).

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️