Beskrivning

Vi bygger ett transformationslager i DBT på din databas. Ett transformationslager används för att strukturera upp er data, dokumentera den data som används i produktion (av interna analytiska verktyg eller för rapportering), och ett schema över dataflödet. Transformationen organiserar och abstraherar datan på olika sätt för att anpassas till applikationen/användningsområdet den ska skickas till i ett senare steg. 

Leveransen inkluderar även ett färdigbyggt github projekt som allt synkar mot.

Varför

Numera finns det även en uppsjö av kurerade dataset med allt från företagsinformation till makroekonomiska faktorer. Vi kan hantera upphandling och implementering av dessa dataset för att berika er interna data.

Transformationslagret används främst för att städa upp och organisera er data mellan produktionsdatabasen samt analysdatabasen. Antagligen är inte all data relevant för de analyserna ni är intresserade av, och istället för att leta efter en nål i en höstack städa vi upp och rensar för att det ska bli lätt att hitta det ni är intresserade av. Ifall det är något som inte finns i analysdatabasen kan vi enkelt lägga till det i efterhand. 

Process

  • Vi får ett ERD-schema på databasen som transformationen ska ske i samt vilken information ni vill få ut och hur den ska användas.
  • Vi bygger en beta version och testar den i de verktyg ni ska använda datan i.
  • Feedback.
  • Vi ändrar efter feedback och levererar sedan den färdig produkten (git + konton).

Minisjälvvärdering

  • Är erat BI-verktyg direkt kopplat mot er produktionsdatabas?
  • Börjar det bli svårt att snabbt dra fram ad-hoc analyser för att det är för mycket data?

Om du har svarat ja på någon av ovanstående frågor, är det här steget lämpligt för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️