Beskrivning

I korthet är skillnaden mellan BI-analys och avancerad analys att BI-analysen svarar på diagnostiska frågor som vad, när, vem och hur många medan den avancerade analysen svarar på prediktiva frågor som varför, kommer det ske igen och vad händer om vi gör x. 

Vi erbjuder en rad olika avancerade analyser så som:

 • Regressionsanalys
 • Kohortanalys
 • Klusteranalys
 • Maskininlärning
 • ANOVA-tester
 • Sentimentanalys

Varför

Genom avancerad analys får er verksamhet en större verktygslåda för att ta er an olika problem. Avancerad analys ger er möjlighet att vara mer säker på era prediktioner, sannolikhet av olika utfall, samt minska bias och risken. Ni får helt enkelt ut mer värde av den data ni redan har.

Exempel på frågeställningar som en avancerad analys kan besvara är:

 • Vilken tid på dagen/veckan är kunden mest mottaglig för reklam?
 • Vilken prisnivå är kunden mest trolig att köpa vid?
 • Vilken typ av kund kommer mest sannolikt att köpa er produkt?
 • Hur sannolikt är det att ni blir utsatta för bedrägerier av kunden?

Process

Vi tar i samråd med er fram en plan för vilka frågeställningar som ska besvaras och när samt hur resultaten ska presenteras. När planen är bestämd sätter vi igång med att välja ut, rensa, berika, analysera datan samt presentera resultaten. Detta kan både vara en engångsanalys eller en analys som automatiseras och uppdateras i en dashboard.

Minisjälvvärdering

 • Har ni redan ett BI-system implementerat med några/flera dashboards som följs upp regelbundet?
 • Ni har svaren på diagnostiska frågor?

Om du har svarat ja på någon av ovanstående frågor, är det här steget lämpligt för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️