Beskriving

Datalagret kan hämta stora mängder data från flera olika datakällor såsom CRM (Salesforce, SAP, Hubspot, Upsales, Pipedrive etc.), marknadsföringsplattformar (Meta, LinkedIn, Google, Mailchimp etc.) och försäljningsplattformar (Shopify, Klarna, etc.). Vi gör processen modulär och automatiserad för insamling, lagring och analys av blandade datakällor. Skillnaden mellan ett datalager och en datasjö är att i datalagret lagras bearbetad och förädlad data.

Varför

Genom att bygga ett datalager automatiserar vi bort repetitiva arbetsuppgifter och effektiviserar era processer. Datalager är nödvändigt vid hanteringen av stora datamängder och en kärnkomponent för att utveckla er business intelligence.

Process

  • Uppstartsmöte med karta över alla datakällor (t.ex. marketing kanaler, CRM-system, finanssystem, etc.)
  • Vi ger förslag på lösningar för att få all data till en molnbaserad datalösning
  • Vi gör ett val kring leverantör av data warehouse.
  • Vi sätter upp datalager samt skapar konton och regleringar för de som ska jobba i det.
  • Feedback
  • Slutgiltig leverans och överlämning.

Minisjälvvärdering

  • Är ni i behov utav att jämföra olika datakällor mellan varandra och över olika tidsperioder?
  • Är er data svåranalyserad och speglar inte verksamhetens ​​terminologi? 
  • Vill ni eliminera repetitiva processer?
  • Är ni i behov av att tillgängliggöra all data för bättre beslutsfattande i organisationen?

Om du har svarat ja på någon av ovanstående frågor, är det här steget lämpligt för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️