Beskrivning

Förstudien strävar efter att kartlägga hur er organisation kan uppnå visionen om att bli datadrivna. I förstudien tar vi tillsammans med er fram en bild av var organisationen är idag och en kravbild på vad som krävs för att er organisation ska bli datadriven.

Process

  • Uppstartsmöte
  • Tillgång till system och processer
  • Kartläggning 
  • Sammanställning 
  • Leverera förslag och rekommendation 
  • Förslag på fortsatt arbete

Mini självutvärdering

  • Ni står inför val såsom systemval och vill få koll på det som bäst passar er organisation till både storlek och kostnader?
  • Har ni kommit en bra bit på vägen men behöver en audit av era processer?
  • Är ni behov utav att få en bättre bild av er organisations arbete med data på en operativ nivå?

Om ja på någon av frågorna ovan så är det här steget bäst lämpat för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️