Vad innebär förstudien?

Vid första anblick kan det kännas överväldigande och utmanande att bli en organisation som är datadriven. Det vill vi på sthlm strat lab ändra på.

Tillsammans med Svensk Handel har vi därför tagit fram en förstudie där vi diagnostiserar er datarelaterade infrastruktur och vilken väg framåt som passar bäst utifrån era förutsättningar. Förstudien resulterar i en enkel plan med tydliga steg för att ni ska få bättre koll på er data.

Två frågetecken, det ena i vitt och det andra i orange som symboliserar besvarade datafrågor.

Det värdefulla med en förstudie.


En förstudie är ett viktigt verktyg för att ta nästa steg i att bli en datadriven organisation. Genom förstudien kan man kartlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra organisationens datahantering och dataanalys.

Detta innebär att man får en bättre översikt kring vilka resurser som behövs för att samla in, organisera och analysera data på ett effektivt sätt. Förstudien hjälper dessutom till med att identifiera eventuella utmaningar och hinder som behöver övervinnas för att organisationen ska bli mer datadriven.

Så här genomförs förstudien.


I förstudien tar vi tillsammans med er fram en bild av var organisationen är idag och en kravbild på vad som krävs för att er organisation ska bli datadriven.

Förstudien består av fyra milstolpar:

 • Uppstartsmöte tillsammans med Strat lab och medlemsföretag
 • Strat lab får tillgång till verktyg och system för utvärdering
 • Strat lab genomför kartläggningen av datarelaterad infrastruktur och organisation
 • Strat lab leverar förslag och rekommendationer

Kontakta oss och ta del av erbjudandet

Kontakta oss och ta del av erbjudandet, om du inte är medlem hos Svensk Handel kan du fortfarande köpa våra förstudier. 👉

  Blipp erbjuder en fintechlösning för att finansiera P2P bilköp.
  De satt på följande frågeställningar:

  • Vilken typ av data samlar vi in och hur använder vi den för att fatta beslut och driva affären framåt?
  • Hur kan vi effektivisera vår datatillgång och göra den mer tillgänglig för medarbetare i hela organisationen?
  • Vilka utmaningar står vi inför när det gäller att samla in, organisera och analysera data på ett effektivt sätt, och hur kan vi övervinna dessa hinder för att bli mer datadrivna?
  Företaget Blipps logotyp i svart.

  Arbete
  I vår förstudie utvärderade vi deras befintliga system, vilka system som skulle behövas för att kunna bygga deras data warehouse, reducera handpåläggningen för sammanställning av data, samt bygga ett löpande rapporteringsunderlag. Efter att vi genomfört förstudien valde Blipp att gå vidare med oss där vi genomförde den plan som togs fram under förstudien.

  Resultat
  Genom att effektivisera deras datatillgång och göra den mer tillgänglig för medarbetare i hela organisationen kunde Blipp dra nytta av sin data på ett mer strategiskt sätt. Vi hjälpte dem också att identifiera och övervinna de utmaningar de stod inför när det gällde att samla in, organisera och analysera data på ett effektivt sätt. Som ett resultat kunde Blipp ta bättre och mer informerade beslut, och driva sin affär framåt på ett mer datadrivet sätt.

  Det här är

  sthlm strat lab

  I en tid där data blir allt mer avgörande oavsett bransch eller organisationens storlek, är vår målsättning att hjälpa företag att navigera genom sin egna unika dataresa på det mest effektiva sättet.

  Vi tror på att data bör vara en självklar källa till insikter och kunskap, och därför är det vår ambition att göra den lättillgänglig och förståelig för alla. På så sätt kan företag använda sin data på ett smart och effektivt sätt för att öka sin konkurrenskraft och driva tillväxt.

  Låt strat lab hjälpa dig att komma igång

  Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, datamarts, datastyrning, avancerad analytics och insights.

  Kontakta oss