Integritetspolicy

På Stockholm Strategic Laboratories, som bedrivs under varumärket Sthlm strat lab (hädanefter kallad "Sthlm strat lab"), är vårt mål att skydda din personliga information vid varje steg.

Denna integritetspolicy styr hur vi samlar in, använder, underhåller och delar information som samlats in från användare på vår webbplats, https://sthlmstratlab.com, och alla andra plattformar vi äger och driver.

Här nedan kommer vi att förklara vilken information Sthlm Strat Lab samlar in när du besöker vår webbplats och hur denna information används.

Insamling och användning av personlig information

Vi samlar in både aktiv (information som du medvetet ger oss) och passiv (information som automatiskt skickas från dina enheter) data när du deltar i någon av våra tjänster eller marknadsföringsaktiviteter.

Den insamlade informationen kan vara personuppgifter som ditt namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter, eller det kan vara data relaterad till din användning av vår webbplats, inklusive de webbsidor du besöker, tid spenderad på sidor och eventuella fel meddelanden som uppstår.

Vi samlar in personlig information från dig när du:

  • Använder en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll
  • Kontaktar oss via e-post, sociala medier eller andra liknande teknologier
  • Nämner oss på sociala medier

Denna information hjälper oss att bättre förstå dina behov och upplevelse med vårt företag. Det används också för statistisk analys, förbättringar av webbplatsen och leverans av riktad marknadsföring.

Skydd av din personliga information

Vi säkerställer att din personliga information är säkrad och skyddad mot obehörig åtkomst, förlust, ändring eller offentliggörande med hjälp av kommersiellt acceptabla metoder, vilket innebär att vi vidtar säkerhetsåtgärder och bästa praxis som är i linje med gällande dataskyddslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU.

Bevarande av personlig information

Vi behåller din personliga information så länge det är nödvändigt i enlighet med syftet som anges i denna integritetspolicy. När din personliga information inte längre behövs kommer vi att radera den på ett säkert sätt eller anonymisera den. Vi kan dock behålla viss information för lagliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsförpliktelser, eller för offentligt intresse, forskning eller statistiska ändamål.

Dina rättigheter och kontroll över din personliga information

Vi värnar om din rätt att skydda din personliga information och förstår att detta kan påverka hur du upplever vår webbplats. Vi vill betona att vi inte kommer att diskriminera dig om du väljer att utöva någon av dina rättigheter angående din personliga information. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och positiv användarupplevelse oavsett vilka preferenser du har när det gäller att dela information med oss.

  • Om du ger oss personlig information förstår du att vi kommer att samla in, hålla, använda och dela den i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära detaljer om all personlig information vi har om dig.
  • Om vi mottar personlig information om dig från en tredje part skyddar vi den som angivet i denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som ger personlig information om någon annan och försäkrar du att du har den personens samtycke att tillhandahålla personuppgifterna till oss.
  • Om du tidigare har gått med på att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål kan du ändra dig när som helst. Vi kommer att ge dig möjlighet att avregistrera dig från vår e-postdatabas. Var medveten om att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet.
  • Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig, utdaterad, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av detaljerna som tillhandahålls i denna integritetspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera eventuell information som befunnits vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller utdaterad.

Användning av cookies

Vi använder ”cookies” och ”pixlar” för att samla in information om din aktivitet på vår webbplats. Dessa tekniker hjälper oss att förstå hur du använder vår webbplats och förbättra din upplevelse.

Begränsningar i vår policy

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa externa webbplatser och kan inte hållas ansvariga för deras innehåll, policy eller sekretessrutiner.

Ändringar i denna policy

Vi kan ändra denna integritetspolicy för att spegla uppdateringar av våra affärsprocesser, aktuella acceptabla praxis eller lagstiftnings- eller regeländringar. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att revidera datumet längst ner i denna policy och, i vissa fall, ge dig ytterligare meddelande.

Kontakta oss

För eventuella frågor eller bekymmer angående din integritet kan du kontakta oss med följande detaljer:
hello@sthlmstratlab.se

Denna policy är effektiv från och med den 28 februari 2021 och senast uppdaterad den 1 juni 2023.