Många organisationer siktar på att bli mer analysdrivna i sitt dagliga arbete. Vi är experter på att hjälpa våra kunder att nyttja data inom en mängd olika branscher.

Vi gör detta genom att bygga analytisk infrastruktur som centraliserar data från alla delar av organisationen för att leverera analys som tar våra kunder från att vara reaktiva till proaktiva.

Våra system levererar KPI-specifika push notifikationer, dashboards som samlar all relevant data från olika källor som operativt används internt och externt.

Vi utgår alltid från att bygga eller använda ett existerande centraliserad databas som innehåller Er data, data modeller mm.

Generellt så har organisationer olika grader av ”data-mogenhet”, något som även ofta skiljer sig inom organisationen och affärsområde.

Därför hjälper vi till inom fler olika affärsområden som du kan se ovan.

Främsta fördelar med att ha ett data mart är:

  • Automatisera bort manuellt repetitivt arbete 
  • Förstå hela företaget och bryta silos. 
  • Förflytta sig från att agera på gammal data och information till att agera på information i realtid. 

 

“For anyone who thinks you are data-driven, have a chat with their team. You will likely discover another world. The data world. That’s what happened to us. We are light years away from where we were just a few months ago. Amazing people. Amazing results.”

– Mia Karlsson, CMO @Wirepas

“l approached Sthlm Strat Lab because we needed to figure out a new strategy to gain market shares in the renovation segment in our industry. Strat Lab took on the project with great enthusiasm, dedication and with a data mindset. Thanks to them we have now a better understanding of where we stand and a clear picture of where to go and how to measure the success. I would gladly recommend other organizations to work with Strat Lab if you are stuck in the how.”

– Otto Norling, Business Development and Innovation Manager @Sto Scandinavia AB

Låt oss prata om er datadrivna framtid

Låt oss hjälpa er med att nå en ny nivå av insikter!

Kontakta oss