Många organisationer siktar på att bli mer analysdrivna i sitt dagliga arbete. Vi är experter på att hjälpa våra kunder att nyttja data inom en mängd olika branscher.

Vi gör detta genom att bygga analytisk infrastruktur som centraliserar data från alla delar av organisationen för att leverera analys som tar våra kunder från att vara reaktiva till proaktiva.

Våra system levererar KPI-specifika push notifikationer, dashboards som samlar all relevant data från olika källor som operativt används internt och externt.

Vi utgår alltid från att bygga eller använda ett existerande centraliserad databas som innehåller Er data, data modeller mm.

Generellt så har organisationer olika grader av ”data-mogenhet”, något som även ofta skiljer sig inom organisationen och affärsområde.

Därför hjälper vi till inom fler olika affärsområden som du kan se ovan.

Främsta fördelar med att ha ett data mart är:

  • Automatisera bort manuellt repetitivt arbete 
  • Förstå hela företaget och bryta silos. 
  • Förflytta sig från att agera på gammal data och information till att agera på information i realtid. 

 

“For anyone who thinks you are data-driven, have a chat with their team. You will likely discover another world. The data world. That’s what happened to us. We are light years away from where we were just a few months ago. Amazing people. Amazing results.”

– Mia Karlsson, CMO @Wirepas

“Stratlab has really helped us to get on top of our data! Problem solving and insightful, they’ve proven to be true professionals when it comes to helping us set up and understand our first stab at data warehousing. On top of that, they’re a really nice team!”

– Daniel Stålenbring, CTO @Blipp

Låt strat lab hjälpa dig att komma igång

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och insights.

Kontakta oss