Kom igång-paket

Att börja arbeta datadrivet kan vid första anblick kännas överväldigande och svårt. För att underlätta detta har vi format dessa "kom igång-paket" som ämnar att hjälpa er att ta nästa steg i att bli en datadriven organisation oavsett storlek och resurser.

Förstudie

Företag står inför en rad olika beslut när det kommer till att bli mer datadrivna så som system, databas, visualiseringsverktyg. Dessa beslut skiljer sig dessutom mellan företag och företag. Vår förstudie ämnar att just hjälpa med dessa frågor och skräddarsy en lösning som passar ER I dessa fall är en bra väg framåt för att ta reda på fördelar, nackdelar och kostnader genom förstudien. Känner du igen dig i beskrivningen så är detta ett lämpligt steg för er.

Vi har ett specialerbjudande endast tillgängligt för företag som är medlemmar i Svensk Handel, läs mer hos Svensk Handel.

Tidsuppskattning: 4-5 veckor

Utskuret kontorsrum symboliserande en förstudie.

Avancerad Analys

Har din organisation redan kommit en bra bit på vägen i er dataresa där ni exempelvis har ett BI-system implementerat? Drivs ert arbetssätt av kontinuerlig uppföljning av KPI:er för att säkerställa att verksamheten drivs mot rätt mål? Då är möjligtvis tiden inne för att implementera avancerad analys för att kunna prediktera mönster och sannolikheter av olika utfall.

Tidsuppskattning: 1 – 8 veckor*

*Beroende på vilken för typ av avancerad analys som efterfrågas kan detta moment variera i tid.

Avancerad analys illustrerad med förstoringsglas och datagrafer.

Modernt Datalager

Har ni flera datakällor som ni manuellt behöver hämta ut och manipulera data från för att svara på affärskritiska frågor? Har frågorna börjat bli så många och komplicerade att det försvårar arbetet med er data, för både era mindre tekniska medarbetare som interna experter? Då är det kanske dags för er att ta nästa steg mot en automatiserad, kvalitetssäkrad och skalbar molnbaserad databas som lagrar både aktuell och historisk data på en och samma plats.

Tidsuppskattning: 2 – 3 månader

Datalager illustrerat som flera plattor omlott om varandra i vertikal rikting, med data stapplar i toppen.

Transformationslager och Inköp av data

Har du ett molnbaserat datalager som du använder för analys men känner att informationen där är svår att genomskåda? Är det även så att kvalitén på er data är fluktuerande vilket leder till många körningar i databasen med otydliga svar? Då börjar det bli viktigt att ha ett transformationslager för att ta bort dessa problem.

Tidsuppskattning: Beroende på hur mycket data du sitter på idag (räknat i antal tabulära fält).

Transformationskuber sammankopplade i en rektangelform.

Orkestrering i Airflow & Mage.ai

Detta är för företag som börjar ha så pass många processer i sina ELT-flöden (Extract, Load, Transform) att det blir viktigt att dessa synkar mellan sina körningar. Till exempel att extract och load med all säkerhet sker innan transform samt att eventuell synk mot annan databas/visualiseringsverktyg också sker direkt efter. Genom att automatisera och göra alla dessa processer tydliga blir det enkelt att se till att eventuella Machine Learning (ML) och Artificial Intelligence (AI) lösningar också sker på färsk och transformerad data.

Tidsuppskattning: Först efter en kartläggning kan uppskattning i tid tas fram. 

Tre figurer med dirigentpinne symboliserande orkestrering i airflow.

Hitta inte det du sökte?

Det här är bara ett axplock av våra tjänster! Om du har några frågor eller behöver hjälp att navigera i data djungeln så hjälper vi gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️

Kontakta oss