Vårt uppdrag är att demokratisera data

Genom att bygga det vi kallar för den moderna dataorganisationen, går vi mot en framtid där vårt samhälle flyttar ägandeskapet av data från ledningsrummet till våra medarbetare och slutanvändare.

Demokratiserandet av data ämnar att tillgängliggöra information på ett automatiserat sätt för alla medarbetare i en organisation och slutanvändarna av produkter och tjänster.

När flera kan agera på insikter som de får genom samlad data kommer vi även öka innovationstakten i vårt samhälle. 

– Team strat lab

Vi är ett team som brinner för affär och data.

Vi är affärs- och dataspecialister med passion för data, strategi och analytics. Vi tar oss an uppdrag med stor nyfikenhet, vilja och inspiration. Vi älskar att bli utmanade och utmana förutfattade idéer för att hitta nya enkla lösningar.

Vad vi gör

 • Gör idéer till verklighet
 • Tror på långsiktighet
 • Utmanar marknaden
 • Ger morgondagens insikter
 • Skapar mätbara resultat
 • Ger full transparens

Vad vi inte gör

 • Säger nej till spelkvällar
 • Är prestigefyllda
 • Har små drömmar
 • Har tråkigt
 • Tror på status quon
 • Nöjer oss
ssl office
ssl office
ssl office
Bilden visar en samling människor runt en frukost buffé i ett eventsammanhang.