Beskrivning

Apache Airflow är ett orkestreringsverktyg med öppen källkod. Vi bygger orkestrering för alla dina processer och säkerställer att allt körs i rätt tid. Vi lägger allt detta på AWS eller annan molnleverantör (beroende på vad du använder) så att alla privilegier kan ärvas i hela värdekedjan.

Process

  • Vi får tillgång till era system.
  • Vi bygger och testar en lösning.
  • Feedback runda.
  • Leverans av git och konton.

Mini självvärdering

  • Har du ett ELT flöde uppsat?
  • Kör du olika python/r script på din databas?
  • Har du flera andra processer där kedjan som de körs i är viktig?

Om ja på någon av frågorna ovan så är det här steget bäst lämpat för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️