Beskrivning

Apache Airflow och Mage.ai är orkestreringsverktyg med öppen källkod. Vi bygger orkestrering för alla dina processer och säkerställer att allt körs i rätt tid. Vi lägger allt detta på AWS eller annan molnleverantör (beroende på vad du använder) så att alla privilegier kan ärvas i hela värdekedjan.

Varför

Om ni redan har flera processer som körs efter varandra där det är viktigt att en process behöver avslutas innan nästa kan påbörjas är det viktigt med någon typ av orkestrering. Orkestreringen säkerställer att processer som är avhängiga att tidigare är färdigställa inte sätts igång förrän det är säkert.

Process

  • Vi får tillgång till era system.
  • Vi bygger och testar en lösning.
  • Feedback runda.
  • Leverans av git och konton.

Minisjälvvärdering

  • Har du ett ELT-flöde uppsatt?
  • Kör du olika Python-/Rscript på din databas?
  • Har du flera andra processer där kedjan som de körs i är viktig?
  • Är processerna så pass många att de börjar bli svåra att hålla reda på?

Om du har svarat ja på någon av ovanstående frågor, är det här steget lämpligt för dig!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så hjälper vi mer än gärna till. Skicka bara ett mail till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt. ✌️