Till 2025 behöver alla medarbetare i en organisation använda data som stöd i sitt beslutsfattande. Samtidigt saknar flera företag förmågan som krävs för att analysera och nyttja datan på bästa sätt.

    För att hjälpa organisationer att utvärdera sin egna datadrivna mognad har en 4-stegs-matris utvecklats. Matrisen är utformad för att integrera strategiska, organisatoriska och tekniska faktorer för att skapa en helhetsbild av organisationens datadrivna mognad.

    Genom att använda matrisen kan företag enkelt utvärdera sina nuvarande styrkor och svagheter. På så sätt kan företaget identifiera områden där det finns möjlighet till förbättring, prioritera resurser och fokusera på att maximera effekterna av sina initiativ.