HR management är ofta beroende av en mängd tidskrävande uppgifter, som rekrytering, förstå vad som ökar produktivitet och givetvis vad som ökar välmående. Genom att löpande samla och följa betydelsefulla KPI:er så kan HR ansvariga skifta fokus från kvantitativ insamling till kvalitativ handling.

Fördelar

  • Medarbetar produktivitet 

Automatisera insamlingen och följ medarbetares produktivitet, se hur olika ageranden påverkar medarbetarna, och skapa på så sätt en bättre arbetsplats.

  • Onboarding, tillväxt och bibehållande 

Få både ett medarbetar och organisatoriskt perspektiv över onboarding, tillväxt och bibehållandet av kompetens. 

  • Resursplanering

Få reda på vilka resurser som krävs vart, för att nå organisatoriska mål. 

Utmaningar

  • Reaktiv

Agerar ofta reaktivt snarare än proaktivt gällande utmaningar. En följd av detta kan vara tappad kompetens. 

  • Agera på gammal data

Att få en bra överblick över välmående och produktivitet är extremt resurskrävande, vilket gör att man agerar på gamla rapporter. 

  • Platta analyser  

Det är ofta väldigt tidskrävande att samla och blanda HR data med annan data. Vilket gör att analyserna inte når dess fulla potential. 

Börja arbeta mer datadrivet inom HR

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss