Det nuvarande marknadsföringslandskapet präglas av en spretighet, mängder av kanaler, mängder av nyckeltal att hålla koll på och flera ”gör så här” guider. Genom att blanda data från alla olika kanaler tillsammans med data från exempelvis sälj och customer success, så är det möjligt att förstå värdet från marknadsaktiviteterna på djupet. Om syftet är att driva försäljning eller skapa leads, så måste vi blicka förbi simpla marknads KPIer och istället härleda marknadsaktivitet till affärsvärde. 

Fördelar

  • Inget manuellt arbete 

Automatisera insamlingen av er data över alla era kundinteraktioner, och skapa en bättre förståelse för vad som faktiskt driver affärsvärde. 

  •  Analys av er kundresa 

Förstå vart dina kunder är i kundresan och vilka aktioner som är rätt fatta för att få dem att ta nästa steg i resan. 

  • Kampanj-insikter

Improve customer acquisition by understanding your customer and use that to create better campaigns and a better customer experience. Förbättra ert kundförvärv genom att förstå vad det är i era kampanjer som är framgångsfaktorer. Optimera löpande baserat på dessa och lägg således er tid på att förbättra istället för att spekulera. 

  • Attributionsmodellering 

Förstå vilka medier, aktiviteter, sekvenser, samt innehåll – det är som effektivast driver affärsvärde.

Utmaningar

  • Tidsbegränsningar 

Att manuellt kolla igenom och samla datan från olika kanaler tar otroligt mycket tid, och tar bort fokus från det som faktiskt driver er närmare ert mål. 

  • Skapa sig en enhetlig bild

Iom att flera kanaler generellt används inom marknadsföring, så blir det svårt att internt skapa en enhetlig bild över hur specifika kanaler/kampanjer faktiskt går,  samt vad som definierar om de är bra eller inte.

  • Rapportering

Resultaten som analyseras och delas gör ofta det när dessa är så pass gamla att det är svårt att förändra dem. Således förlorar man värdet av att kunna iterera på de aktiviteter som är igång.

Implementera en smartare marknadsföring

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, data mart, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss