Att säkerställa att er säljorganisation har all tillgänglig information för att kunna fatta det bästa beslutet som möjligt kan vara tidskrävande. Genom att nyttja data från exempelvis CRM, Marknadsföring, Customer success etc. så är det möjligt för säljorganisationen att veta vart, mot vem, och hur de ska tackla potentiella och befintliga kunder för att uppnå uppsatta säljmål.

Fördelar

  • Prediktiv Prognostisering

Använd extern och intern data för att skapa kraftfulla prediktiva modeller, och skapa en större trygghet i er planering. 

  • Customer health analysis

Koppla ert CRM, produkt, marknad, customer success data för att förstå kundernas behov bättre, samtidigt som det blir enklare att koordinera aktiviteter. 

  • Konverteringsanalys 

 Mixa CRM och marknadsdata för att bättre förstå vad som driver in nya potentiella kunder, samt vad som får de att faktiskt konvertera. 

Operationell analys 

  • KPIer 

ARR, MRR, GRR, NRR etc.

  • Analys över säljare

Få full koll över hur säljare ligger till med sina mål, aktiviteter samt om rätt person bearbetar rätt lead.

Utmaningar

  • Manuell insamling 

Att bygga och underhålla manuellt inflöde och transformation av data är både väldigt tidskrävande, löper stor risk för misstag, och skapar sällan tillräckligt snabba analyser för att fatta beslut på. 

  • Representativ översikt

Det tar väldigt lång tid att skaffa sig en representativ bild över hur sälj aggregerat faktiskt går, detta tillföljd av den stora mängd system som används. 

  • Integration

Det är svårt att kombinera CRM data med Marknad och Customer success data, något som leder till att man ofta arbetar i Silos. 

Forma en smartare säljavdelning

Vi kan erbjuda förstudier, datasjö, datalager, datamarts, datastyrning, avancerad analytics och affärsstrategi.

Kontakta oss